Dalbo Dagdag Kuhel

Tayo Sare Qiima Macquul Ah

CALL US

618100909

Nikai 7-In-1 Food Processor

$43.0

In stock

 dhammaan qudaarta kala duwan ito hilibka iyo walib wix qasid u bahaan wad u isticmaali karta, ujeedooyin badan ayad u siticmaaali karta.
  • 7 in 1 Functions for multiple use
  • Stainless steel blades for easy shredding and chopping.
  • Blender/Chopper/Grinder/Juicer/ Slicer/Shredder/ Soya Milk Extractor
  • Heavy duty motor
  • Power: 300W

Main Menu