Dalbo Dagdag Kuhel

Tayo Sare Qiima Macquul Ah

CALL US

618100909

silver crest electric crepe maker

$18.0

In stock

waxay ku shaqeysaa koronto, waxaana lagu dubta malawaxa iyo macmacaanada kale, waana non-stick kuma dhageyso wixi markaas lagu sameynaayo.
  • 20cm
  • non-stick crepe maker

Main Menu